RobecoSAM publicerar Annual Sustainability Yearbook 2015: Electrolux AB utnämnd till branschledare

RobecoSAM publicerar Annual Sustainability Yearbook 2015: Electrolux AB utnämnd till branschledare

RobecoSAMs Sustainability Yearbook är referenspunkten för världens ledande företag med avseende på deras ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) prestationer ur ett finansiellt perspektiv
tweet me:
.@RobecoSAM's Sustainability Yearbook 2015 is out now http://bit.ly/1bfbumg #SustyYearbook2015
Monday, January 19, 2015 - 2:30am

CAMPAIGN: Sustainability Yearbook 2015

CONTENT: Press Release

 • Kompass för investerare som letar efter konkurrenskraftiga företag inom alla branscher enligt kriterier för hållbara företag
 • Electrolux AB anger tonen för globala hållbarhetsstandarder och utsågs av RobecoSAM till branschledare
 • RobecoSAM firar sitt 20-års jubileum och tillkännager med stolthet att: ”We are Sustainability Investing.”

January 19, 2015 /3BL Media/ - Investeringsspecialisten RobecoSAM som uteslutande fokuserar på hållbara investeringar, offentliggjorde idag publiceringen av The Sustainability Yearbook 2015. Årsboken ser tillbaka på företags hållbarhetsarbete under 2014 och omfattar de 15 % som är bäst inom sina respektive branscher. De rankas med guld, silver eller brons. Det bästa företaget inom var och en av de 59 branscherna som analyserats tilldelas status som RobecoSAM Industry Leader (branschledare).

Totalt har RobecoSAM delat ut 69 RobecoSAM guldmedaljer, 54 RobecoSAM silvermedaljer och 112 RobecoSAM bronsmedaljer till företag som analyserats under 2014. Uppdelat per region har Europa det största antalet företag som ingår i årsboken och flest vinnare i RobecoSAMs guldklass.

Region

Inkluderade företag

Företag som tilldelats guldmedalj

 1. Europa

211

33

 1. Asien och Stilla havsområdet

99

16

 1. Nordamerika

93

11

 1. Tillväxtmarknader

54

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imponerande täckning i form av börsvärde per region

Sedan 1999 har RobecoSAM varje år analyserat hållbarhetsarbetet i de största börsnoterade företagen. 830 företag från 42 olika länder deltog i RobecoSAMs senaste hållbarhetsanalys av företag (CSA) och rapporterade deras arbete enligt ESG-kriterierna sett ur ett finansiellt perspektiv. Under åren har deltagarantalet i genomsnitt stadigt växt med 7 % om året. Med totalt 1 995 företag som analyserats, slår årets CSA rekord med 87 % täckning av årsbokens totala globala börsvärde. I Europa låg täckningen på 92 %, i Nordamerika på 90 %, i Asien och Stillahavsområdet på 88 % och på 61 % för tillväxtmarknaderna.

Michael Baldinger, vd RobecoSAM: "Jag gratulerar alla som inkluderats i årsboken, speciellt branschledarna och guldmedaljörerna. Dessa företag har gjort ett utmärkt jobb då det kommer till ESG-faktorer sett ur ett finansiellt perspektiv. Årsboken för hållbarhet utgör därför en kompass för investerare som letar efter företag med konkurrenskraft inom alla branscher, baserat på hållbarhetskriterier. Årets utgåva av årsboken är resultatet av två decenniers rigorös investeringsanalys, fokus och engagemang. RobecoSAM har oavbrutet format landskapet för hållbara investeringar under de senaste 20 åren. Därför påstår vi nu att: ”We are Sustainability Investing”."
 

Daniel Wild, PhD, chef för Sustainability Investing Research & Development, medlem i RobecoSAMs verkställande kommitté: ”RobecoSAMs årliga CSA koncentrerar sig på materialitetsanalyser ur ett finansiellt perspektiv som påverkar ett företags drivkraft vad gäller värdena i kärnverksamheten. Faktorer som företagets skattestrategi, innovationsförmåga, förmåga att attrahera och behålla medarbetare eller öka resurseffektivitet är av betydelse, sett ur en investerares synvinkel, eftersom de påverkar företagets konkurrensposition och långsiktiga finansiella resultat. Nya aspekter dyker upp varje dag, därför utvecklar vi ständigt vår CSA ytterligare."

Tio svenska företag inkluderade i årsboken

Ett svenskt företag utnämndes av RobecoSAM som branschledare:

Företagsnamn

Bransch

Electrolux AB

Hushållskapitalvaror

Av de tio svenska företagen i årsboken, fick Electrolux AB även RobecoSAMs guldmedalj för framstående arbete inom hållbarhet.

Tio intressanta fakta om 2014 års hållbarhetsanalys av företag

 • Företag förbättrade sättet att hantera hållbarhetsfrågor med 0,4 % jämfört med förra årets resultat
 • Bransch som tog det största steget framåt: Kommersiella tjänster och leveranser (+9,73 %)
 • Bransch med högsta deltagandegrad: Hushållsprodukter med 53 % av alla inbjudna företag
 • Region med bästa resultat för bolagsstyrning: Nordamerika
 • Region med högsta deltagandeandel där företag deltar aktivt i CSA: Europa
 • Mest förbättrade generellt område inom ekonomi: Hantering av leverantörskedjan
 • Mest förbättrade generellt område inom miljö: Klimatstrategi
 • Mest förbättrade generellt område inom socialt ansvar: Förmåga att attrahera och behålla medarbetare
 • Antalet data som samlats in under 2014: 1,4 miljoner (+11 %)
 • Antal dokument som analyserats under 2014: 93 000 (+4 %)

Banbrytande artiklar i årsboken

Varje år väljer RobecoSAM ut de viktigaste hållbarhetsfrågorna och delar sin kunskap genom artiklar i inledningen till hållbarhetsårsboken (endast tillgängliga på engelska). Årets viktigaste frågor är:

20 år med RobecoSAM –”We are Sustainability Investing.”

2015 utgör en speciell milstolpe i RobecoSAMs historia: Företaget firar sitt 20-års jubileum. Under de senaste 20 åren har RobecoSAM uteslutande fokuserat på, utformat och varit pionjärer inom hållbara investeringar. RobecoSAM utforskar ständigt ESG-faktorer ur ett finansiellt perspektiv och dess integration och tillhandahåller resurseffektiva investeringsstrategier i noterade och icke-noterade bolag. RobecoSAMs historia, övertygelse och DNA stödjer det nya påståendet att: "We are Sustainability Investing."

###

För mer information besök RobecoSAM Sustainability Yearbook microsite: yearbook.robecosam.com

Där hittar du:

För ytterligare frågor kontakta (på engelska):

RobecoSAM AG                                                  

François Vetri                                                     

Head of Corporate Communications                  

Josefstrasse 218                                                  

8005 Zurich / Schweiz                                       

T: +41 44 653 10 02                                           

E: com@robecosam.com                                   

www.robecosam.com                                         

Följ oss på LinkedIn. Följ oss på Twitter

Om RobecoSAM

RobecoSAM grundades 1995 och är en investeringsspecialist med exklusivt fokus på hållbara investeringar. Företaget erbjuder kapitalförvaltning, index, engagement, voting, investeringar fokuserade på impact, hållbarhetsanalyser och benchmarkingtjänster. Kapitalförvaltningen vänder sig till institutionella kapitalägare och finansiella mellanhänder och täcker en rad ESG-integrerade investeringar (i noterade och onoterade värdepapper) med stor erfarenhet i frågor inom resurseffektivitetstrategier. Tillsammans med S&P Dow Jones Indices, ger RobecoSAM ut det globalt kända Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Baserat på sin hållbarhetsanalys, en årlig ESG-analys av 2 800 börsnoterade företag, har RobecoSAM byggt upp en av världens mest omfattande databaser av finansiellt materiell hålbarhetsinformation.

RobecoSAM är medlem i den världsomspännande renodlade kapitalförvaltaren Robeco som grundades 1929 och är centrum för expertkunnande i kapitalförvaltning inom ORIX Corporation. RobecoSAMs egna engagemang i att förespråka hållbara investeringsmetoder återspeglas i deras deltagande i UNPRI samt medlemskap i Eurosif, ASrIA och Ceres. RobecoSAM har omkring 130 medarbetare och har sitt säte i Zurich. Per den 30 juni 2014 hade RobecoSAM förvaltning av kapital, rådgivning och/eller licens i börsnoterade och privata värdepapper* på omkring 10,7 miljarder USD. Dessutom förvaltade RobecoSAMs Governance & Active Ownership team** ett kapital på 85.1 miljarder USD och utförde voting för ett kapital på 53 miljarder USD.

Important legal information: The details given on these pages do not constitute an offer. They are given for information purposes only. No liability is assumed for the correctness and accuracy of the details given. The securities identified and described may or may not be purchased, sold or recommended for advisory clients. It should not be assumed that an investment in these securities was or will be profitable. *RobecoSAM Private Equity is the marketing name of the combined private equity divisions of Robeco Institutional Asset Management B.V. (‘Robeco’) and its fully owned subsidiary, RobecoSAM AG (‘RobecoSAM’). Any funds or services offered by RobecoSAM Private Equity are managed and offered by Robeco, who may have delegated certain investment advisory functions to RobecoSAM. ** RobecoSAM’s Governance & Active Ownership team is a brand name of Robeco. Copyright © 2015 RobecoSAM – all rights reserved.

To view this press release in English, click here